Oferta

Stała Obsługa

Skontaktuj się z nami
Nasze doświadczenie nabyte na licznych kontrolach z WIOŚ pozwala Nam sprawnie przygotować firmy do prawidłowego działania w ochronie środowiska. Zapewniamy wsparcie działów ochrony środowiska, a w razie potrzeby tworzymy takie od nowa!
W ramach stałej obsługi:
 1. 1
  Nadzorowanie ewidencji odpadów w systemach sprawozdawczych oraz ewidencji opakowań, recyklingu i emisji zanieczyszczeń.
 2. 2
  Terminowego sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań (odpady, emisja, opakowania, recykling, Kobize, LUCID itp.).
 3. 3
  Bieżącej kontroli terminowości  posiadanych przez organizację decyzji, pozwoleń z zakresu ochrony środowiska wymaganych bezwzględnie przepisami prawa.
 4. 4
  Monitorowanie bieżących oraz planowanych zmian w przepisach prawnych w ochronie środowiska.
 5. 5
  Bieżące doradztwo telefoniczne i mailowe związane z działalnością organizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 6. 6
  Szkolenia cykliczne on-line z GOZ i ochrony środowiska.
 7. 7
  Wdrożenie procesów i zarządzanie procesami funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
 8. 8
  Reprezentowanie organizacji w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska w tym z urzędami, organami administracji publicznej oraz instytucjami ds. ochrony środowiska.
 9. 9
  Pomoc w przygotowaniu organizacji do przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty kontroli z zakresu ochrony środowiska, reprezentowania w trakcie kontroli oraz pomocy w realizacji zaleceń pokontrolnych.
 10. 10
  Pomoc i doradztwo w zakresie wdrażanych projektów inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 11. 11
  Analiza wprowadzania opakowań na  rynkach zagranicznych w obrębie Unii Europejskiej.
 12. 12
  Bieżącej kontroli kosztów ponoszonych przez organizację  w zakresie ochrony środowiska oraz projektowanie rozwiązań GOZ.
 13. 13
  Przygotowywanie i wdrożenie działań oraz procedur niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania organizacji w obrębie GOZ.
 14. 14
  Okresowe kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 15. 15
  Stworzenie Raportu / Prezentacji / Opisu zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie bieżących aktualizacji, uwzględniając trendy w GOZ.
 16. 16
  Wdrożenie innowacyjnych działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego.
 17. 17
  Obliczenie śladu węglowego organizacji.
 18. 18
  Szkolenia indywidualne związane z profilem działalności przedsiębiorstwa z ochrony środowiska oraz GOZ.
 19. 19
  Wsparcie prawne i analizy prawne w zakresie ochrony środowiska i GOZ

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów,
które zrewolucjonizują branże.