Grupa EKOPRO

W 2015 roku zaczynaliśmy jako recyklerzy, zajmując się przetwórstwem tworzywa HDPE z pojemników do postaci przemiałów. Ponieważ trudno nam było znaleźć firmę, która rozumiała by przepisy i specyfikę działalności naszej branży, sami rozpoczęliśmy pogłębiać naszą wiedzę w obszarach ochrony środowiska związanej z gospodarką odpadami i gospodarką opakowaniami. Tak oprócz działalności handlowo-produkcyjnej w 2018 roku stworzyliśmy w naszej firmie dział prawno-doradczo-szkoleniowy. Dziś wdrażamy nasze procesowe i operacyjne rozwiązania na terenie Polski oraz Niemiec u naszych stałych lub zadaniowych Klientów w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami oraz gospodarki emisjami.

Nasi Klienci to duże korporacyjne organizacje, ale również dynamicznie rozwijające się średnie i małe przedsiębiorstwa. W imieniu naszych Klientów, bierzemy udział w kontrolach przeprowadzanych w firmach przez kontrolerów oraz reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach przed WIOŚ oraz innymi organami administracyjnymi, również sądowymi. 
Tworzymy klaster nastawiony na ochronę środowiska i klimatu. Traktujemy wprowadzenie idei nowego, europejskiego “Zielonego Ładu”  nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako stworzenie nowych obszarów i nowych możliwości w działalności naszych przedsiębiorstw.  Nasze wieloletnie doświadczenie zebrane u Klientów, z którym możemy się z Wami podzielić, z pewnością pomoże Wam w dostosowaniu się do dzisiejszych wymagań rynkowych, administracyjnych oraz prawnych w obszarze ochrony środowiska i klimatu.   

Kadra Zarządzająca

dr Jacek Adamczak
Dyrektor Zarządzający
Czytaj Więcej...

dr Jacek Adamczak- prawnik i ekonomista, ekspert GOZ związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy zatytułowanej "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa komunalnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie branży gospodarki odpadami", której Promotorem był prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki opakowaniami. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu ekonomicznie uzasadnionych modeli biznesowych w procesowej i operacyjnej działalności przedsiębiorstw w ich restrukturyzacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu sozosfera.pl oraz portalu samochody.pl.

Tomasz Nalewa
Prezes Zarządu
Czytaj Więcej...

Tomasz Nalewa-  W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw... Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, obszary badawcze to inżynieria produkcji, praktyczne zastosowanie metod Kaizen, Lean Management oraz VSM w procesach produkcyjnych, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu: sozosfera.pl oraz portalu :samochody.pl.

Bartosz Sierżęga
Dyrektor ds. Rozwoju
Czytaj Więcej...

Bartosz Sierżęga, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

O Nas

Grupę EKOPRO tworzą specjaliści różnych branż, którzy połączyli swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe w jeden wspólny model biznesowy pod nazwą CIRCULAR ECONOMY PROJECT. Nasze kompletne i systemowe rozwiązania mają na celu zastosowanie odpowiednich działań organizacyjnych i procesowych, zapewniających perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu, gospodarki odpadami i emisjami.

Nasza Oferta

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.