Grupa EKOPRO

Nasza usługa doradcza, szkoleniowa i prawna jest indywidualnie dopasowana do potrzeb
i wymagań każdej organizacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego i przepisów prawnych z nimi związanych.

Nasza Oferta

Kadra Zarządzająca

dr Jacek Adamczak
Dyrektor Zarządzający
dr Jacek Adamczak- prawnik i ekonomista, ekspert GOZ związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy zatytułowanej "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa komunalnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie branży gospodarki odpadami", której Promotorem był prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki opakowaniami. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu ekonomicznie uzasadnionych modeli biznesowych w procesowej i operacyjnej działalności przedsiębiorstw w ich restrukturyzacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu sozosfera.pl oraz portalu samochody.pl.
Tomasz Nalewa
Prezes Zarządu
Tomasz Nalewa-  W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, obszary badawcze to inżynieria produkcji, praktyczne zastosowanie metod Kaizen, Lean Management oraz VSM w procesach produkcyjnych, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu: sozosfera.pl oraz portalu :samochody.pl.
Bartosz Sierżęga
Dyrektor ds. Rozwoju
Bartosz Sierżęga, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

O Nas

Grupę EKOPRO tworzą specjaliści różnych branż, którzy połączyli swoje kompetencje
i doświadczenie zawodowe w jeden wspólny model biznesowy pod nazwą CIRCULAR ECONOMY PROJECT. Nasze kompletne
i systemowe rozwiązania mają na celu zastosowanie odpowiednich działań organizacyjnych i procesowych, zapewniających perspektywiczne myślenie
i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu, gospodarki odpadami i emisjami.

Nasza Oferta

Elektryfikacja
floty

Bądź zmianą której oczekujesz od innych, Nasi specjaliści korzystają z niskoemisyjnej floty pojazdów, opartej o auta hybrydowe, hybrydy plug-in oraz auta elektryczne. Ograniczamy ślad węglowy Naszej działalności już dziś, nie czekaj, działaj z nami!

Skontaktuj się z nami

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.