Baza Wiedzy

KOBIZE

Skontaktuj się z nami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE  Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wykonuje zadania określone przede wszystkim dwoma ustawami:
  1. 1
    Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
  2. 2
    Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading System – EU ETS) w Polsce,
w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru uprawnień do emisji. KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.  Baza ta jest stale udoskonalanym narzędziem oferującym unikalne informacje
o źródłach emisji wraz z lokalizacją źródeł
i parametrami działania poszczególnych instalacji. Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych
na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości. 

O KOBIZE

Na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego ośrodka odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ-PIB).  Krajowy ośrodek został powołany do wypełniania zobowiązań, wynikających m.in. z dyrektyw unijnych
i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym ośrodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów,
które zrewolucjonizują branże.