Baza danych o produktach i opakowaniach

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO) otrzymują od Marszałka Województwa indywidualny numer rejestrowy. Jakie nowe obowiązki wiążą się z jego uzyskaniem? Numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO jest unikalny i nie może być nadany innej firmie (nawet po zakończeniu działalności takiego przedsiębiorcy). Z jego uzyskaniem związanych jest kilka ustawowych obowiązków, ale dotyczą one wybranych podmiotów wpisanych do bazy.
Do dnia zakończenia tego terminu należy zaktualizować numer na wszystkich dokumentach (fakturach, paragonach, umowach, itp.). Przykładowo przedsiębiorca umieszczający numer rejestrowy GIOŚ: E0054321WBW na fakturze powinien zmienić go na numer rejestrowy BDO: 001234500. Numer rejestrowy powinien być również wpisany na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów przez firmy, które wytwarzają, transportują, zbierają lub przetwarzają odpady oraz
są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Przypominamy, że od 24 stycznia 2018 r. ustawa o odpadach zobowiązuje przedsiębiorców m.in. wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie
i akumulatory, opony, oleje, transportujących odpady, wytwarzających odpady, [pełna lista podmiotów znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach] do rejestracji w BDO. Przedsiębiorcy, którzy zostają wpisani
do rejestru otrzymują identyfikator (login)
i hasło dostępu do konta w bazie oraz indywidualny numer rejestrowy. Dostęp
do konta w BDO aktualnie umożliwia podgląd danych firmy znajdujących się w rejestrze. Docelowo baza ma zostać rozbudowana
o dodatkowe moduły, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć w formie elektronicznej roczne sprawozdanie, czy prowadzić ewidencję odpadów.


Baza danych o produktach i opakowaniach

 1. 1
  Wprowadzają baterie lub akumulatory,
 2. 2
  Wprowadzają pojazdy
 3. 3
  Wprowadzają produkty w opakowaniach,
 4. 4
  Wprowadzają opony
 5. 5
  Wprowadzają oleje smarowe
 6. 6
  Produkują, importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer powinien znajdować się przede wszystkim na fakturach VAT. Nie można jednak zapomnieć o innych dokumentach takich jak paragony czy umowy kupna-sprzedaży. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne, które wynoszą od 1.000 zł do nawet 1.000.000 zł. UWAGA! Przedsiębiorcy wpisani do tej pory do rejestru GIOŚ mogą przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania od Marszałka Województwa nowego numeru rejestrowego używać starego numeru rejestrowego nadanego przez GIOŚ.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów,
które zrewolucjonizują branże.